Tekstombouw: een bestaande tekst pragmatisch optimaliseren

Eerst de structuur verbeteren, dan komen de juiste zinnen vanzelf

Bent u niet tevreden met een bestaande tekst, stuur 'm dan naar me op. Ik stel u vragen over doel van het stuk, de doelgroep en de inhoudelijke elementen. Daarna kom ik met een advies om voor een betere opbouw, ordening en onderbouwing - daar is altijd de meeste winst te behalen, zowel in helderheid als lengte. Natuurlijk doe ik ook suggesties over de taal: stijl, zinsbouw, woordgebruik.

U kunt denken aan: adviezen, beleidsdocumenten, plannen van aanpak, visiedocumenten, scripties, papers, proefschriften, artikelen, webteksten, offertes, marketingdocumenten zoals positioning papers, non fictie boeken. Zit uw soort tekst er niet bij? Tien tegen één dat ik 'm toch helderder krijg. Bel of mail even voor alle zekerheid.