Het boxplan: sneller klaar met een betere kwaliteit

Eerst het betoog opzetten, dan pas schrijven - dat heeft alleen maar voordelen

Kijk voor meer informatie ook hier. Door de klik gaat u naar de site van Your Point waar ik partner ben.

Wie een huis wil laten bouwen, moet eerst het idee en randvoorwaarden scherp krijgen. Dan maakt een architect een ontwerp. Pas daarna gaat de aannemer aan de slag. Met teksten gaat het meestal andersom: al schrijvende wil men ontdekken hoe of wat precies. Dat is dus hetzelfde als tijdens het metselen van de muren het doel en ontwerp van het gebouw proberen te vinden. Niet handig. Dus: eerst doel bepalen, dan betoog structureren (het boxplan) en dán pas schrijven. Dat levert - zoals de praktijk laat zien - nogal wat op:

  • u lost problemen op in de fase waarin ze thuishoren;
  • u gaat per tekst 10 tot 50% tijd besparen, o.a. doordat u niet meer hoeft te herschrijven;
    uw teksten worden 10 tot 50% korter;
  • uw lezer vindt veel sneller zijn of haar weg in uw betoog; de informatie wordt beter begrepen en onthouden;
  • het boxplan stimuleert al in de denkfase actief, helder taalgebruik met een minimum aan jargon; dat laatste is heel belangrijk voor iedereen die over de grenzen van het eigen vakgebied moet communiceren, en dat is tegenwoordig bijna iedereen;
  • uw lezer hoeft zelf geen conclusies te trekken of diep na te denken wat u bedoelt: hij kan ontspannen de inhoud laten binnenkomen; de praktijk laat zien dat dit leidt tot grotere acceptatie van wat u te zeggen heeft;
  • besluitvorming op basis van geboxplande teksten verloopt vlotter en zakelijker, zonder vertragende discussies;
  • samenwerken aan tekst wordt constructiever: de groep maakt eerst een boxplan waar iedereen aan bijdraagt; daarna kan een penvoerder het boxplan uitwerken tot tekst - herschrijven is niet meer nodig omdat de inhoud al voor het schrijven vaststaat;
  • leidinggevenden kunnen in de boxplanfase feedback geven en bijsturen - dus nooit meer op basis van complete teksten of halve aanzetten.

Het boxplan werkt voor alle soorten zakelijke, informatieve of commerciële tekst, inclusief e-mail, non-fictie boeken, presentaties in PowerPoint of Prezi. In de afgelopen 16 jaar heeft Your Point die het boxplan ontwikkelde allerlei soorten professionals getraind: adviseurs, beleidsmedewerkers, technici, software-ontwikkelaars, managers, studenten, promovendi, wetenschappers, sales & marketing, projectleiders, HR-medewerkers.